Τ’άη Γιωρκού – Χρήστος Σίκκης – T’ai Giorkou – Hristos Sikkis (Κύπρος) – T’ ai Giorkou – Hristos Sikkis (______)

“Τ’άη Γιωρκού – Χρήστος Σίκκης – T’ai Giorkou – Hristos Sikkis (Κύπρος) – T’ ai Giorkou – Hristos Sikkis (______)”.