Τά μάγια στό πηγάδι

“Τά μάγια στό πηγάδι ” from Πολυφωνικα τραγούδια τής παρέας by Νίκος Τζοκόπουλος. Track 7 of 27. Genre: Γρεβενιώτικα.