PUSCHENO KABASKO Πουστσένο Καμπάσκο ή Καμπάτα ή Καμπάς από την παλιά ορχήστρα του Ζέζου από τη Φλώρινα

“PUSCHENO KABASKO Πουστσένο Καμπάσκο ή Καμπάτα ή Καμπάς από την παλιά ορχήστρα του Ζέζου από τη Φλώρινα”.